1. Alachua
 2. Broward
 3. Charlotte
 4. Collier
 5. Duval
 6. Escambia
 7. Glades
 8. Hendry
 9. Hillsborough
 10. Lee
 11. Leon
 12. Levy
 13. Manatee
 14. Martin
 15. Miami-Dade
 16. Okaloosa
 17. Orange
 18. Pinellas
 19. Polk
 20. Sarasota
 21. St. John’s
 22. Volusia
 23. Walton
 24. Palm Beach