1. Alachua
 2. Broward
 3. Charlotte
 4. Collier
 5. Duval (dissolved)
 6. Escambia
 7. Glades
 8. Hendry
 9. Hillsborough
 10. Lee
 11. Leon
 12. Levy (dissolved)
 13. Manatee
 14. Martin
 15. Brevard (dissolved)
 16. Miami-Dade
 17. Okaloosa
 18. Orange
 19. Pinellas
 20. Polk
 21. Sarasota
 22. St. John’s
 23. Volusia
 24. Walton
 25. Palm Beach
 26. Pasco
 27. Lake